โรงเรียนกวดวิชาที่ได้มาตราฐานประกันคุณภาพ

กวดวิชาเตรียมทหาร
ICDi By 9 กันยา(นครนายก)

ข่าวประกาศ


เปิดรับสมัคร!!!
สำหรับ คอร์สปิดเทอม มีนา 2566
ทั้งม.ต้น และ ม.ปลาย (พร้อมพาไปสอบ 4 เหล่า)
สนใจติดต่อ 090-6916356 , 098-6916356
" เหลือ 10 ที่นั่งสุดท้าย "

สถาบันกวดวิชา ICDi By 9 กันยา

ดูหลักสูตร

เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดการสมัคร

‘เราจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนลูกหลานของเราเอง’

ติวเข้มพิเศษ วิธีลัดและเทคนิคทำข้อสอบ มีหลักการเรียนการสอน ให้น้องๆเป็นคนเก่งได้ในเวลาสั้นๆ ตะลุยโจทย์ ข้อสอบย้อนหลังนับ 10 ปี ดูแลครบวงจร

วางแผนการเรียน-การอ่าน-การออกกำลังกาย-ว่ายน้ำ  และสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างคือ มุมมอง ทัศนะคติ วิสัยทัศน์ของเด็กๆ

ที่มีต่อกิจวัตรประจำวันที่ทำในระหว่างเตรียมตัวสอบ

สถาบันกวดวิชา ICDi By 9 กันยา

สถาบันที่อนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้อง ได้มาตราฐานประกันคุณภาพดีเยี่ยม

เลขที่ขออนุญาติจัดตั้งโรงเรียน นย.01/2554 จากสำนักงานเขตการศึกษา เขต 7

เป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ดีอย่างไร?

เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก ร.ร.เหล่าทัพแล้ว...

จะได้รับพระราชทานยศพร้อมรับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นเครื่องหมายเกียรติยศสูงสุดของนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษา จาก ร.ร.เหล่าทัพ

มีโอกาสสอบคัดเลือกชิงทุน...

ไปศึกษาต่อในระดับป.ตรี โท เอกยังต่างประเทศ อาทิ เช่น สหรัฐอเมริกาเตรียมทหาร อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฯลฯ

ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่ารักษาพยาบาล...

ในระหว่างที่เรียนอยู่ใน ร.ร.เตรียมทหารและ ร.ร.เหล่าทัพ

ชีวิตในอนาคต มีความมั่นคง ทั้งด้านการงาน การเงิน สวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการ ที่ดูแล ไม่เฉพราะเรา แต่รวมไปถึงบุคคลอันเป็นที่รัก เช่น บิดา มารดา ภรรยา และบุตร ในอนาคตด้วย