ข้อแนะนำในการสมัครเรียน

สั่งจ่าย

พ.ท. พงศกร แก้วกรเมือง

ธนาคาร ทหารไทย สาขานครนายก บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 409-2-33287-5

ข้อแนะนำ

ในการเตรียมตัวในการมาเรียนเข้าค่ายคอร์สเตรียมความพร้อม-เตรียมทหาร