ข้อแนะนำในการสมัครเรียน

 • นักเรียนควรโทรศัพท์มาสอบถามคอร์สเรียนเพื่อสำรองที่นั่งกับทางสถาบันก่อนทำการโอนเงินหากโอนเงินหรือจ่ายเงินเรียนแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
 • โอนเงินค่าจองคอร์ส 3,000 บาท (คอร์สเตรียมทหาร) แล้วส่ง line มาที่ 098-6916356 , 0906916356 ได้รับข้อความแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อทำการยืนยัน
 • สำหรับคอร์สเตรียมทหาร (มีนาคม ก่อนสอบ) สำหรับน้องๆที่พร้อมสอบ จะต้องนำชุดนักเรียนครบชุดอย่างน้อย 2 ชุด เพื่อเตรียมตัวใส่ไปสอบ
 • วันเปิดคอร์สเรียนนักเรียนจะต้องเตรียมพิมพ์เอกสารบัตรเข้าห้องสอบมาให้เรียนร้อย และในวันเปิดนักเรียนจะได้รับตำราเรียนและตารางเรียนในวันเปิดเรียน

สั่งจ่าย

พ.ท. พงศกร แก้วกรเมือง

ธนาคาร ทหารไทย สาขานครนายก บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 409-2-33287-5

ข้อแนะนำ

ในการเตรียมตัวในการมาเรียนเข้าค่ายคอร์สเตรียมความพร้อม-เตรียมทหาร

 • นำค่าเรียนที่เหลือมาชำระในวันเปิดเรียนโดยหักจากค่าจอง 3,000 บาท
 • นำเสื้อกางเกงมา ( นำชุดมาออกกำลังกายด้วย ) จำกัดไม่เกิน 5 ชุด มีบริการซักรีด
 • เตรียมหนังสือคู่มือวิชา คณิต, วิทย์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคม ระดับ ม.ต้น และ ม.4 มาเพื่อประกอบการอ่านทบทวนค้นคว้าด้วย
 • สิ่งของมีค่าห้ามนำมาเพราะจะเกิดการสูญหายตลอดเวลา เช่น สร้อยทอง, อุปกรณ์อิเลคทรอนิค หรือเงินจำนวนมาก เป็นต้น
 • ชุดนักเรียนให้เตรียมมา 2 ชุด เนื่องจากมีการสอบติดต่อกันหลายวัน (เฉพาะคอร์ส มี.ค.)
 • เตรียมรองเท้าสำหรับวิ่งออกกำลังกาย กางเกงว่ายน้ำ และ แว่นตาว่ายน้ำ ของใช้ส่วนตัวจำพวก เครื่องอาบน้ำ เครื่องเขียน เป็นต้น
 • สิ่งของผิดกฎหมาย หรือรบกวนการเรียน หรือสิ่งอื่นๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน ห้ามนำเข้ามาเช่น ยาเสพติด บุหรี่ แอลกอฮอ อาวุธ วิทยุเทป การ์ตูน เป็นต้น
 • เตรียมร่างกายและจิตใจ โดย นร.ที่เข้ามาเรียนกับสถาบันจะถือว่าสมัครใจในการเข้ารับการฝึกศึกษาอบรมทั้งภาควิชาการ พลศึกษา การทดสอบสภาพจิตใจ
 • การกระทำผิดวินัย ระเบียบข้อบังคับของทางสถาบัน เช่น ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา สูบบุรี่ ลักขโมย มีเรื่องทะเลาะวิวาท จะต้องกลับบ้านโดยทันที และไม่สามารถขอรับเงินคาสเล่าเรียนคืนได้
 • หากต้องการติดต่อกับนักเรียน สามารถมาพบได้นอกเวลาเรียนเท่านั้น หรือจะโทรศัพท์มาฝากข้อความไว้ก็ได้ทางสถาบันจะนำไปแจ้งให้นักเรียนทราบเอง
 • กรณีที่ มาเรียนแล้ว บิดามารดา มีเหตุให้ต้องหยุดเรียน หรือไม่สามารถอยู่เรียนจนครบคอร์สได้ จะไม่สามารถขอเงินส่วนที่เหลือคืนได้ทุกกรณี