ก้าว สู่ฝัน

ก้าว สู่ฝัน

ภาพหลากหลายมุม และความมุงมั่นของเด็กชาย ที่มีคำนำหน้านามว่า ‘นาย’ ได้ไม่นาน ต้องเปลี่ยนเป็น ‘นตท.’ ซึ่งมันไม่ง่ายเลย