คอร์สตุลาคม 2556

คอร์สตุลาคม 2556

บรรยากาศการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียนคอร์สเตรียมทหาร