คอร์สตุลาคม 2557

คอร์สตุลาคม 2557

คอร์สตุลาคม 2557
บรรยากาศการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียนคอร์สเตรียมทหาร