คอร์สมีนาคม 2557

คอร์สมีนาคม 2557

คอร์สมีนาคม 2557
บรรยากาศการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียนคอร์สเตรียมทหาร