คอร์สมีนาคม 2558

คอร์สมีนาคม 2558

คอร์สมีนาคม 2558 บรรยากาศการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียนคอร์สเตรียมทหาร