หลักสูตรเตรียมความพร้อมเตรียมทหาร อยู่ประจำทั้งปี รับตั้งแต่ ม.1- ม.6

กวดวิชาเตรียมทหาร ICDi By 9 Kanya

(จุดเริ่มต้นของชัยชนะอยู่ที่การวางแผนและการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเตรียมทหาร คอร์สดร็อป

วัตถุประสงค์ : เตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกในรอบวิชาการ และ พละ เพื่อเป็นนักเรียน เตรียมทหารในเหล่าที่ต้องการ ทั้ง 4 เหล่า

ระยะเวลา : เริ่ม 10 พฤษภาคม ถึง 10 มีนาคม (10 เดือนโดยประมาณ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  1. มีความตั้งใจที่จะเรียนเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
  2. เอาใจใส่และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
  3. ยอมรับในเงื่อนไขที่ทางโรงเรียนกำหนด
  4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยา บุหรี่ สุรา เสพติด และต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม
  5. เพศชาย อายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปี
  6. ไม่มีโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหารและตำรวจ

การรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหาร ICDi โดย 9กันยา จังหวัดนครนายก

ค่าลงทะเบียน : 149,000 บาท

เงื่อนไขการชำระ :

  1. เมื่อยอมรับเงื่อนไขวัตถุประสงค์ของทางสถาบันแล้ว สำรองที่นั่ง 10,000 บาท
  2. ต้องชำระงวดแรกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น
  3. สามารถแบ่งชำระ ครั้งเดียว หรือ แบ่งชำระออกเป็น 2- 4 งวด ตามเงื่อนไข

หมายเหตุ: ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี ยกเว้นทางสถาบันเป็นฝ่ายยกเลิกเงื่อนไขและคืนให้เองเท่านั้น

รายละเอียด : ค่าลงทะเบียนที่ชำระมานั้น เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา เอกสารประกอบการเรียน ค่าที่พัก ค่าฝึกพละ ค่าซักรีดเสื้อผ้า และ ค่าเดินทางไปสอบรอบวิชาการ โดยทางสถาบันจะดำเนิน coaching วางแผนการเรียน การอ่าน ทั้งหมดให้เด็กๆ เป็นรายบุคคล และติดตามผลอย่างใกล้ชิด
(ไม่รวมค่าสมัครสอบและการสอบรอบสอง ค่าอาหารทั้งหมด ยกเว้นคอร์สปิดเทอม ช่วง มีนาคม และ ตุลาคม)

ปณิธานของสถาบัน :
สถาบันกวดวิชา ICDi โดย 9กันยา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างสร้างนายทหาร/ตำรวจ รุ่นใหม่ที่พร้อมด้วย คุณธรรม และ อุดมการณ์ที่กว้างไกล โดยทางสถาบันเราใช้วิธีทางจิตวิทยา ควบคู่ ไปกับการวางแผน การเรียน การสอน และ การอ่าน ใกล้ชิด มีการเรียนการสอนแยกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล เนื่องจากเด็กๆทุกคนมีต้นทุนและที่มาของความรู้ไม่เท่ากัน เพื่อให้ทุกคนที่มีความตั้งใจสามารถแก้ไขจุดบกพร่อง และ เสริมสร้างจุดเด่นให้ครบสมบูรณ์ที่สุด ตามเงื่อนไขของเวลาที่มี โดยอาจารย์เจ้าของสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ดูแลในส่วนของวิชาการอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง ประกอบกับมีนักจิตวิทยาในด้านการวางแผนการศึกษา คณะครูอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ จึงทำให้เด็กๆมีความเชื่อมั่นในทุกอย่างก้าวที่เดินไปจุดหมายที่ตั้งไว้

สอบถามเพิ่มเติมที่ : 0906916356 , 0986916356 และ 037312887
Line ID 0906916356 (อ.ตะ) , 0986916356 (อ.กุ๊ก) websit: www.9kanya.com , Facebook : กวดวิชาเตรียมทหาร ICDi By 9กันยา