จปร.68 รับกระบี่สั้น น้องๆ คอร์สปีมาให้กำลังใจเพียบ

จปร.68 รับกระบี่สั้น น้องๆ คอร์สปีมาให้กำลังใจเพียบ

ภาพแห่งความประทับใจ